Jonge helden

Veelgestelde vragen

Wil je je inloggen als ouder of deelnemer? Ga dan naar www.jongehelden.be/login.
Door hier je e-mailadres in te vullen, krijg je een loginlink toegestuurd.

Wil je je inloggen als vrijwilliger? Ga dan naar de vrijwilligerslogin.
Hier kan je inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Eind 2020 stapte Jonge Helden over naar een nieuw systeem om in te schrijven voor activiteiten. Je moet hiervoor niet meer je oude login gegevens gebruiken, een e-mailadres volstaat. Indien je in 2020 niet deelgenomen hebt aan een initiatief van Jonge Helden, ga je een nieuw account moeten aanmaken. Lees hier meer over. 

Indien je wel al een account hebt of in 2020 deelnam aan een Jonge Helden activiteit, vul je op de loginpagina je e-mailadres in. Je ontvangt een mail met een link om je in te loggen. Indien je de mail niet direct ontvangt, kijk je best even bij spam of reclame in je mailbox. Nog steeds niets? Neem contact op Jonge Helden info@jongehelden.be, of gebruik het contactformulier op onze website. 

Via deze link kan je onze algemene voorwaarden raadplegen. Kijk deze zeker na bij een inschrijving. 

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden. 

Raadpleeg hiervoor onze gedetailleerde pagina 'Hoe inschrijven?'. Zijn er nog onduidelijkheden of loopt je inschrijving ergens vast, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@jongehelden.be of via 016 66 43 70. 

Elke annulering dient schriftelijk te gebeuren (per post: Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be). Na ontvangst sturen we een bevestiging. De annuleringskost wordt berekend op basis van de verzenddatum. 
Meer informatie hierover, lees je in onze algemene voorwaarden.

Veel ziekenfondsen en/of gemeenten betalen een deel van de prijs van jeugdkampen en/of animatorcursussen terug, elk volgens hun eigen regels. Doorgaans wordt er terugbetaald voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.  

Na afloop van een initiatief krijg je van Jonge Helden hiervoor een attest toegestuurd via mail. Je kan dit attest ook zelf downloaden op jouw pagina. Ga via 'login'naar 'mijn inschrijvingen'. Onder elk initiatief staat een knop 'attest'. Door hierop te klikken download je het attest van dat initiatief. Hetzelfde geldt voor fiscale attesten. 

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die tijdens het kamp nog geen 14 jaar waren. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de website van Jonge Helden. Vergeet hiervoor zeker niet het rijksregisternummer van ouder en deelnemer in te vullen in je account, zo zie je het recht op fiscale aftrek automatisch verschijnen in je belastingaangifte.

Gaat iemand binnen Jonge Helden over jouw grens of die van iemand anders heen en heb je nood aan een luisterend oor buiten je team? Dan kan je terecht bij Sandra, de Aanspreekpersoon Integriteit, kortweg API, van Jonge Helden. Zij gaat discreet aan de slag met wat jij vertelt, elke melding wordt serieus genomen. 

Zij luistert naar jouw verhaal en probeert zo de situatie in te schatten. Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie best aangepakt kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties. De API probeert de situatie beter te begrijpen en contacteert eventueel andere betrokkenen of instanties. De API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging en alles gebeurt in overleg met diegene wiens integriteit geschonden werd. 

De focus van de API ligt op het welbevinden van de betrokken partijen. Zij is geen hulpverlener en zal geen persoonlijk begeleidingstraject opstarten. De API zal wel elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is. De API is geen onderzoeker. Daarom zal zij nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is. 

Contacteer sandra: sandra@jongehelden.be of 0491 39 47 14. 

Wij proberen er te allen tijde voor te zorgen dat iedereen een fijne ervaring heeft bij Jonge Helden. Is dat toch niet zo, dan mag je ons hierover altijd contacteren. Je kan hiervoor een contactformulier invullen, ons mailen of ons bellen. Probeer in eerste instantie altijd de klacht te richten aan de desbetreffende dienstverantwoordelijke (zie over ons), zodat je zo snel en zo goed mogelijk kan verder geholpen worden. Betreft je klacht grensoverschrijdend gedrag (bijvoorbeeld agressie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag), dan kan je hiervoor in alle vertrouwen terecht bij Sandra, ons Aanspreekpunt Integriteit (sandra@jongehelden.be - 0491 394714). 

Binnen Jonge Helden hanteren we strikt de leeftijdsgrenzen van onze initiatieven. Dit doen we om erover te waken dat elk kind mee kan doen met activiteiten die gepast zijn voor zijn/haar leeftijd, en ze zo goed mogelijk mee kunnen met de groep. Bij kampen en speelweken kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met Jonge Helden op het nummer 016/ 66 43 70 of via onze contactpagina

 

Op het profiel van je kind dien je zelf aan te geven of er foto's mogen gemaakt worden van jouw kind(eren). Wij zullen deze foto's enkel gebruiken als herinnering voor de deelnemers en hun ouders. Indien er foto's genomen werden, sturen wij na afloop van de zomer een link, enkel naar deze mensen en naar de animatoren die deze week begeleid hebben. Duidde je niet aan dat foto's gemaakt mogen worden, dan zullen wij op alle manieren vermijden dat jouw kind herkenbaar op een foto staat. Lees hier meer over deze privacy-regels. Je kan ook altijd onze privacyverklaring eens bekijken. 

Van de meeste kampen en speelweken worden er foto's genomen. Dit gebeurt door de begeleiders, de jongeren zelf of door een Jonge Helden personeelslid dat op bezoek komt. Het kan gebeuren dat door de drukte helaas geen foto's van een initiatief worden gemaakt. Wij hopen dan dat de verhalen van je kind voldoende tot de verbeelding spreken. 

Mis je een voorwerp? In het geval van lokale speelweken, ga dan indien mogelijk eerst een kijkje nemen op de locatie zelf, of neem contact op met je jeugddienst. Wij trachten deze verloren voorwerpen zo veel mogelijk ter plaatse te houden. 

Niets gevonden, of gaat het om een kamp met overnachting? Mail dan naar info@jongehelden.be en omschrijf ons je verloren voorwerp. Wij kunnen nakijken of het teruggevonden werd. Indien we het in ons bezit hebben, kunnen we het per post opsturen. De verzendingskosten worden wel doorgerekend. Indien mogelijk, kan je het altijd komen ophalen op ons kantoor in Leuven. 

Je ontvangt van Jonge Helden een mail met alle praktische info, enkele weken voor jouw kamp begint, waarin onder andere staat wat je moet of mag meebrengen. Deze praktische info kan je nadien ook altijd terugvinden in je account. 

De praktische info wordt normaal gezien ten laatste 14 dagen voor de start van een initiatief verzonden en zal vanaf dan ook in jouw account terug te vinden zijn. Soms kan hier door omstandigheden enige vertraging op zitten. Een week voor het initiatief begint moet je echter zeker de info ontvangen hebben. 

Deze info wordt in de meeste gevallen verstuurd naar het mailadres van de persoon die de inschrijving vervolledigd heeft. OPGELET: Deze mail met bijlage komt soms in de map ongewenste email terecht. Controleer of je spamfilter onze e-mail niet blokkeert. De afzender van deze mails is altijd 'noreply.info@jongehelden.be'. Heb je een persoonlijk e-mailadres opgegeven, dan kun je best het domein '@jongehelden.be' toevoegen aan je veilige/vertrouwde afzenders, dit via opties/instellingen. Kan je niets terugvinden, neem dan contact met ons op via info@jongehelden.be.

Als je een Jonge Helden-cursus wilt volgen, schrijf je je in via onze website. Om je attest van animator in het jeugdwerk te kunnen behalen, ben je verplicht om je te registeren op de website van de overheid: kavo.vlaanderen.be. Hoe je dit doet, vind je terug op hun website. Opgelet: je hebt je rijksregisternummer nodig om je te registreren. (Ben je ouder dan 18 jaar? Dan heb je een Identiteitskaartlezer of de ‘itsme’ applicatie nodig om je te registreren.)  

Als je geregistreerd bent op kavo.vlaanderen.be, ontvang je een persoonlijk KAVO-ID. Dit nummer heb je nodig om je traject van animator worden te vervolledigen en je attest te behalen. 

Eenmaal je je KAVO-ID ontvangen hebt, moet je deze toevoegen aan je profiel. Dit doe je via 'login', 'mijn familie' en dan bij jouw naam kiezen om je informatie aan te vullen. Hier zie je een kader staan voor je KAVO-ID. Wij hebben dit nodig voordat je deelneemt aan de cursus. Zo kunnen wij je KAVO-ID toevoegen aan de cursus (waarvoor jij je inschreef). Via kavo.vlaanderen.be kan je ook zelf je traject opvolgen.​​​​​​​  

Heb je een vraag over start van de cursus, je KAVO-ID of heb je een probleem? Stuur dan een mailtje naar vorming@jongehelden.be.

Na het theoretisch luik (de cursus) komt het praktisch luik, namelijk de stage. Deze regel je volledig zelf en moet uit minstens 50 uur bestaan. 

Waar je precies je stage doet dat mag je in zekere mate zelf kiezen. Uiteraard willen wij heel graag dat je je stage bij Jonge Helden doet, maar ook ander erkend jeugdwerk is toegestaan. Een overzicht van erkende stageplaatsen kan je terugvinden op de site van de overheid over het kadervormingstraject. Staat de organisatie van jouw voorkeur er niet tussen? Contacteer ons even (vorming@jongehelden.be of 016 66 43 70) om te vragen of die stageplaats zeker in orde is. Anders loop je het risico om achteraf te horen te krijgen dat we je stage niet mogen goedkeuren en geen attest kunnen aanvragen voor jou. In elk geval moet je stageplaats zich registreren op mijnkadervorming.be

Je mag je stage-uren verdelen over verschillende verenigingen maar zorg ervoor dat diegene die je het langst heeft begeleid tijdens je stage je eindbeoordeling invult. Je animatorstage gebeurt onder begeleiding van een erkend stagebegeleider. Deze persoon moet: 

 • of het attest instructeur in het jeugdwerk hebben; 
 • of een diploma of getuigschrift hoger onderwijs hebben van studies die minimaal zestig uren pedagogische vorming omvatten; 
 • of is een beroepskracht met pedagogische bevoegdheid op een jeugddienst of in het jeugdwerk; 
 • of heeft aantoonbare specifieke vorming gevolgd met betrekking tot het begeleiden van stagiairs in het jeugdwerk. 

De stagebegeleider schrijft in je stageboekje zijn eindoordeel en duidt aan of je volgens hem/haar geslaagd bent (of niet). Jouw stageplaats moet dit dan ook aanduiden via mijnkadervorming.be. Als de beoordeling positief was, kan je je attest ontvangen. 

Stuur vervolgens een mail naar vorming@jongehelden.be met volgende gegevens: 

 • Je volledige naam 
 • Je KAVO-ID (je accountnummer op mijnkadervorming.be
 • Scans of foto’s genomen met een scan-app van volgende pagina’s uit je trajectboekje: 
  • Animator: p10-15 en 40-45 
  • Hoofdanimator: p10-15 en 40-43 
  • Instructeur: p10-15 en 44-47 

Je mag volledig zelf kiezen of je een stage bij Jonge Helden doet of bij een andere (erkende) jeugdwerkorganisatie. 

Je kan jezelf opgeven als stagiair animator voor één of meerdere van onze speelweken. Om aan 50 uren te geraken, dien je minimaal twee initiatieven te begeleiden. Wanneer je je stage ergens anders volgt, kan je kiezen tussen speelpleinwerkingen, jeugdbewegingen zoals Scouts en Chiro, jeugdateliers ... 

Een overzicht van erkende stageplaatsen kan je terugvinden op de site van de overheid over het kadervormingstraject. Staat de organisatie van jouw voorkeur er niet tussen? Contacteer ons even (info@jongehelden.beof 016 66 43 70) om te vragen of die stageplaats zeker in orde is. Anders loop je het risico om achter te horen te krijgen dat we je stage niet mogen goedkeuren en geen attest kunnen aanvragen voor jou.  

In elk geval moet je stageplaats zich registreren op mijnkadervorming.be.

Dat hangt van gemeente tot gemeente af. Bijna elke gemeente betaalt op zijn minst een gedeelte terug, sommigen betalen het volledige bedrag terug. De regels kunnen ook verschillen naargelang de aard van de cursus (kadervorming of niet). Om te weten welke regels en voorwaarden in jouw gemeente gelden, kan je alvast even een kijkje nemen op dit overzichtskaartje.

Om deze terugbetaling te bekomen, kan je zelf een attest downloaden via jouw profiel. Ga via 'login' naar 'mijn inschrijvingen' en download bij het initiatief de gewenste attesten. 

De praktische info wordt normaal gezien ten laatste 13 dagen voor de start van een initiatief verzonden en zal vanaf dan ook in jouw account terug te vinden zijn. Soms kan hier door omstandigheden enige vertraging op zitten. Een week voor het initiatief begint moet je echter zeker de info ontvangen hebben. 

Deze info wordt in de meeste gevallen verstuurd naar het mailadres van de persoon die de inschrijving vervolledigd heeft. OPGELET: Deze mail met bijlage komt soms in de map ongewenste email terecht. Controleer of jouw spamfilter onze e-mail niet blokkeert. De afzender van deze mails is altijd 'noreply.info@jongehelden.be'. Heb je een persoonlijk e-mailadres opgegeven, dan kun je best het domein '@jongehelden.be' toevoegen aan je veilige/vertrouwde afzenders, dit via opties/instellingen. Kan je niets terugvinden, neem dan contact met ons op via info@jongehelden.be.

Bij Jonge Helden is iedereen welkom. Wij werken er als organisatie hard aan om iedereen zichzelf te kunnen laten zijn op al onze initiatieven. Het is daarbij belangrijk om bij de inschrijving meteen mee te geven welke drempel(s) de deelnemer ervaart om met ons mee op kamp/speelweek/cursus te gaan. Dit kan gaan om officiële diagnoses zoals autisme, ADHD, fysieke beperking, allergieën... maar ook om minder formele drempels zoals verlatingsangst, last met grote groepen, moeite met de taal... 

Dit zorgt in géén geval voor onmiddellijke uitsluiting van deelname, maar maakt dat wij met jullie contact opnemen om deze drempel(s) te bespreken en onze ondersteuning hierop af te stemmen. Helaas kunnen ook wij als organisatie soms op onze limieten botsen (omdat de zorgvraag te complex is, of reeds meerdere deelnemers eerder aangaven extra zorg nodig te hebben). Hierdoor zou het kunnen dat wij iemand niet laten deelnemen aan het gekozen initiatief. In dat geval brengen wij jullie hiervan tijdig op de hoogte en zoeken we altijd mee naar een oplossing, door interne of externe doorverwijzing. 

Ervaart jouw kind een drempel? Geef deze dan op voorhand of tijdens de inschrijving via het opmerkingenveld of profiel aan ons door en lees hier verder over onze manier van werken. Voor verdere vragen hierover kan je terecht bij onze diversiteitsmedewerker Elke (elke@jongehelden.be

We houden waar mogelijk rekening met bijzondere verzoeken en voorschriften voor dieet, allergie, … 

Het volstaat om dit te vermelden bij de gegevens van de deelnemer op je online account. Na de inschrijving wordt er een mail gestuurd met de vraag om je account te vervolledigen. We doen dan het nodige om de kookploeg op de hoogte te brengen. 

Als lid van “Iedereen Verdient Vakantie” (voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden moeilijk op vakantie kunnen), geeft Jonge Helden heel wat plaatsen op initiatieven vrij voor kinderen die hiervoor in aanmerking komen. Info over dit aanbod en inschrijvingen verlopen via jouw sociale organisatie of via Steunpunt Vakantieparticipatie zelf: www.vakantieparticipatie.be of het gratis nummer 1700. 

Eveneens is Jonge Helden aangesloten bij een aantal UiTPAS-regio's. Dit zorgt ervoor dat je de UiTPAS-korting kan krijgen (dit is 80% van de basisprijs) indien je bij de inschrijving je UiTPAS-nummer doorgeeft en aangesloten bent bij die UiTPAS-regio's waar Jonge Helden een overeenkomst mee heeft. Momenteel is deze overeenkomst er met volgende UiTPAS-regio's: Leuven, Polder tot Kempen en Gent. Voor meer informatie over hoe de UiTPAS werkt kan je terecht op de website van UiTPAS: www.uitpas.be  

Financiële drempels mogen nooit de reden zijn om niet mee te kunnen op een initiatief van Jonge Helden! Heb je een ideaal kamp, speelweek, of cursus voor je kind gevonden, maar is het moeilijk om de prijs meteen/volledig te betalen? Neem dan zonder aarzelen contact op met ons via info@jongehelden.be

Daarnaast betalen ook heel wat mutualiteiten en gemeenten een deel van de deelnamekosten aan een kamp/speelweek en/of cursus terug. Bekijk hiervoor ook de FAQ 'Hoe zorg ik voor een terugbetaling via mijn mutualiteit en/of gemeente en hoeveel bedraagt die terugbetaling?'. 

 

Schatkist aan kennis

Op al onze avonturen hebben we als Jonge Helden een hoop kennis verzameld. Weten hoe creatieve spelen te bedenken, groepsdynamieken te ontrafelen, of hoe omgaan met diversiteit en inclusie,... Dat is goud waard. En die kennis bewaren we in onze niet zo geheime schatkist.

Neem een kijkje!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024