Jonge helden

Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWOORDEN INITIATIEVEN 2024

Initiatieven zijn de kampen, speelweken en cursussen die Jonge Helden doorheen het jaar organiseert.

 • Hoe inschrijven? 

Raadpleeg hiervoor onze gedetailleerde pagina 'Hoe inschrijven?'. Zijn er nog onduidelijkheden of loopt je inschrijving ergens vast, aarzel dan niet om ons te contacteren via info@jongehelden.be of via 016 66 43 70.

Een inschrijving mag enkel gebeuren door een meerderjarige. Deze is verantwoordelijk voor de inschrijving en de betaling. Een meerderjarige kan minderjarige gezinsleden toevoegen in de webshop en deze vervolgens inschrijven. 

 • Wanneer ben je ingeschreven? 

Nadat je via onze webshop een aanvraag hebt ingediend om een deelnemer in te schrijven voor een activiteit, kom je in onze betaalmodule. Vanaf het moment dat wij de betaling hebben ontvangen, is de inschrijving definitief. Een inschrijving kan na dit moment nog 14 dagen kosteloos geannuleerd worden (enkel schriftelijk, zie Annulering).

Opgelet: om praktische redenen geldt de verzakingstermijn van 14 dagen niet bij een inschrijving op minder dan een maand voor de start van het initiatief.

Via je account op jongehelden.be kan je ook de belangrijkste documenten raadplegen. Deze worden hier geplaatst op hetzelfde moment als het versturen van de e-mail. Hierdoor kan je als inschrijver op 2 manieren het inschrijvingsproces opvolgen. Ook indien je via één van beide manieren geen inschrijvingsbevestiging kreeg, blijven de annuleringsvoorwaarden van kracht. Indien noch via de account op de webshop, noch via mail de inschrijving bevestigd is, is er iets mis gegaan en is de inschrijving niet definitief. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.

 • Leeftijden

De vooropgestelde leeftijdscategorieën die van toepassing zijn voor onze activiteiten worden door Jonge Helden strikt gerespecteerd. Bij kampen en speelweken kan daar uitzonderlijk van afgeweken worden, indien met een officieel schoolattest wordt aangetoond dat de deelnemer in een hogere of lagere klas zit dan degene die overeenstemt met zijn of haar leeftijd. Gelieve hiervoor steeds contact op te nemen met info@jongehelden.be of op het nummer 016/ 66 43 70 of via onze contactpagina.

Bij onze cursussen kan van de minimumleeftijd niet afgeweken worden, aangezien de leeftijdsvoorwaarden strikt worden opgelegd door de Vlaamse Overheid. De maximumleeftijd kunnen we wel van afwijken.

 • Betaling

Nadat je één of meerdere inschrijvingen deed, krijg je meteen de mogelijkheid om te betalen. Op die manier heb je geen vervelende administratie meer achteraf. Je kan er ook voor kiezen om later te betalen, of om gespreid te betalen. Je krijgt hiervoor automatische betalingsherinneringen van ons. Wel vragen we je om het volledige bedrag te betalen ten laatste 30 dagen na de inschrijvingsdatum. Indien de betaling niet voldaan is, kunnen we niet langer garanderen dat uw plaats gereserveerd blijft.
Als de activiteit binnen minder dan 1 maand start dan is de betalingstermijn 7 dagen of ten laatste de dag voor aanvang van het initiatief.  Indien niet behouden wij ons het recht om de inschrijving te annuleren volgens de geldende annulatievoorwaarden.

Wil je graag een betalingsplan op maat of deelnemen aan een verminderde prijs, neem dan contact met ons op via info@jongehelden.be of 016/ 66 43 70.

 • Prijzen en kortingen 

Basisprijs

Aan elke activiteit is een basisprijs gekoppeld. Deze bevat de volledige kosten van het initiatief: verblijf, activiteiten, eventuele overnachtingen, maaltijden, materiaal, uitstappen, gastmedewerkers en verzekering.

Verlaagd tarief

Op kamp/cursus gaan kost geld. Jonge Helden wil geenszins dat prijs een drempel vormt om mee te gaan op onze initiatieven. Heb je moeilijkheden om de deelnameprijs te betalen, duidt dit vinkje dan aan bij je inschrijving. Wanneer je het vinkje hebt aangeduid, geven we je meer uitleg over de aanmelding bij Iedereen Verdient Vakantie. 

Wij werken voor al onze initiatieven samen met Iedereen Verdient Vakantie, een platform dat mogelijkheid biedt om aan sociaal tarief mee te gaan op cursus, kamp of speelweek. Op hun website kan je de verminderde tarieven raadplegen. 
Hiernaast werken we ook samen met UiTPAS. Deelnemers uit de regio Leuvenregio Polder tot Kempen en regio Gent kunnen bij het inschrijven voor een Jonge Helden-activiteit hun UiTPAS nummer doorgeven. Eventuele korting (80%) wordt automatisch toegepast. Meer informatie over de UiTPAS kan je vinden op: www.uitpas.be.

In ieder geval zoeken we samen naar wat mogelijk is en kan je ons steeds bereiken met vragen via info@jongehelden.be of 016 66 43 70.  

Kortingen

Jonge Helden voorziet ook kortingen, deze worden berekend op de basisprijs van onze initiatieven. Geen van onze kortingen zijn cumulatief tenzij anders aangegeven. Indien meerdere kortingen van toepassing zijn wordt telkens alleen de hoogste korting aangerekend, tenzij cumulatie mogelijk is. 
Deze kortingsstructuur is enkel van toepassing op cursussen, speelweken en kampen.

Jonge Helden behoudt zich steeds het recht om op bepaalde activiteiten afwijkende kortingen toe te staan.

Jonge Helden biedt volgende kortingen:

 • Getrouwheidskorting: 10% korting aan wie het jaar voordien meeging met Jonge Helden als deelnemer of begeleider. Deze korting wordt automatisch toegekend bij inschrijving via onze webshop.
 • Partnerkorting: 10% korting voor leden en leiding van onze partnerorganisaties. Deze korting wordt niet automatisch toegekend. Gebruik hiervoor de kortingscode die je via onze partner ontving.
 • Gezinskorting: 10% korting vanaf een tweede inschrijving binnen hetzelfde jaar binnen hetzelfde gezin. Deze korting wordt automatisch toegekend bij inschrijving via onze webshop.
 • Vroegboekkorting: 5 euro korting wanneer je de inschrijving vervolledigt binnen de maand januari. Deze korting wordt niet automatisch toegekend. Hiervoor dien je gebruik te maken van de kortingscode 'VROEGEHELD24'

Solidariteitsbijdrage

Jonge Helden wil iedereen de kans geven om deel te nemen aan een initiatief. Met een kleine meerprijs van 10 euro maak je onze initiatieven betaalbaar voor degene die hier moeilijkheden mee ervaren. 

 • Fiscaal attest

Jonge Helden voorziet een fiscaal attest voor alle deelnemers die inschreven via jongehelden.be en die tijdens het initiatief nog geen 14 jaar waren. Dit attest zal ter beschikking zijn via je account op de website Jonge Helden. Vergeet hiervoor zeker niet het rijksregisternummer van ouder en deelnemer in te vullen in je account, zo zie je het recht op fiscale aftrek automatisch verschijnen in je belastingaangifte.

 • Attest van deelname

Indien een derde (je werkgever, je mutualiteit, de gemeente…) een deel van het deelnamegeld terugbetaalt, kan je van Jonge Helden een attest verkrijgen dat je bij je formulier voor de mutualiteit e.d. kan voegen. Dit attest krijg je automatisch in je account op jongehelden.be; 11 dagen na het einde van een initiatief.

Wacht niet te lang met het regelen van deze terugbetalingen, voor sommige organisaties geldt dat dit binnen een bepaalde termijn na afloop van het initiatief moet gebeuren.

 • Annulering en wijziging inschrijving

Annulering van een initiatief door Jonge Helden

Om organisatorische redenen kan Jonge Helden genoodzaakt zijn om een activiteit te annuleren. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht ten laatste 10 dagen voor aanvang van de geannuleerde activiteit, behalve in geval van overmacht.

Jonge Helden biedt je - indien mogelijk - een gelijkwaardig alternatief aan. Ga je daar niet op in, dan krijg je een waardebon in je account van Jonge Helden. Deze blijft 3 jaar geldig en kan je gebruiken op al onze initiatieven. Je kan ten allen tijde vragen om dit tegoed teruggestort te krijgen. 

Annulering van een inschrijving door de deelnemer
Elke annulering, om welke reden ook, dient schriftelijk (per post: gericht aan Jonge Helden, Vital Decosterstraat 84, 3000 Leuven of via e-mail: info@jongehelden.be) te gebeuren. Andere wijzen van annulering worden niet aanvaard. Na het ontvangen van de e-mail wordt er steeds een ontvangstbevestiging terug gestuurd. Deze geldt als definitieve bevestiging van de annulering. De annuleringskost wordt berekend op basis van de poststempel of de verzenddatum van het oorspronkelijke e-mailbericht.

Annuleren binnen de 14 dagen na inschrijving is altijd kosteloos. Het volledige bedrag zal dan worden teruggestort.
Nadien gelden onderstaande voorwaarden. Resterende bedragen, na aftrek van administratie- en annulatiekost, zullen daarbij steeds ter beschikking gesteld worden op het account waarop de inschrijving gebeurde. Dit tegoed blijft 3 jaar geldig en kan je gebruiken op al onze initiatieven. Je kan ten allen tijde vragen om dit tegoed teruggestort te krijgen.

Annulering wegens overmacht
Onder overmacht verstaan we ziekte gelegitimeerd met een doktersattest van de deelnemer en sterfgevallen tot in de tweede graad. Jonge Helden dient hiervan schriftelijk met bewijs op de hoogte gebracht te worden. Het volledige deelnamegeld zal opnieuw ter beschikking worden gesteld. Ook wanneer de deelnemer door overmacht een deel van het initiatief mist, wordt pro rata het resterende bedrag aan de gezins spaarpot toegevoegd.

Annulering om andere reden
Indien de deelnemer wenst te annuleren zonder dat er sprake is van overmacht zoals hierboven beschreven, dan zal het deelnamegeld gedeeltelijk aangerekend worden volgens onderstaande voorwaarden:

 • Annulering tot op 46 kalenderdagen voor de start van de activiteit: 20% van de basisprijs (administratiekost)
 • Annulering tussen de 45 en de 31 kalenderdagen voor de start van het initiatief: 20% van de basisprijs (administratiekost) + 25 % van het deelnamegeld (annuleringskost*).
 • Annulering tussen de 30 en de 15 kalenderdagen voor de start van het initiatief: 20% van de basisprijs (administratiekost) + 50 % van het deelnamegeld (annuleringskost*)
 • Annulering minder dan 15 dagen voor het initiatief: Het volledige bedrag wordt ingehouden.

*Indien de annulering een inschrijving betreft van een vrijwilliger die in het voorgaande jaar een initiatief begeleidde, valt de annuleringskost weg en dient enkel de administratiekost (20% van de basisprijs) betaald te worden. Als de vrijwilliger zelf voor een vervanger zorgt valt de administratiekost ook weg.

Bij wie niet annuleert en niet komt opdagen wordt sowieso het volledige deelnamegeld aangerekend. Dit geldt ook voor actieve vrijwilligers.

 

 • Medische gegevens 

Bij de inschrijving krijgt de accountbeheerder de mogelijkheid om medische informatie over de gezinsleden digitaal in- of aan te vullen. Het is in eigen belang dat deze gegevens zo volledig mogelijk ingevuld zijn. Belangrijke info (zoals allergieën...) dienen reeds bij de inschrijving doorgegeven te worden zodat hier op voorhand mee rekening kan gehouden worden. Jonge Helden respecteert de medische geheimhouding en gaat discreet om met deze gegevens.

Indien er geen medische informatie beschikbaar is bij de aanvang van het initiatief, dient deze ter plaatse ingevuld te worden alvorens de deelnemer kan starten.

Indien tijdens het initiatief wordt vastgesteld dat de medische vragenlijst niet correct werd ingevuld en/of dat specifieke medische gegevens ontbreken waardoor het goede verloop van het initiatief in gedrang komt, behoudt Jonge Helden zich het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname aan het initiatief. De betaalde deelnamegelden worden in dat geval ingehouden als schadevergoeding. De deelnemer kan geen recht op terugbetaling laten gelden.

 • Inclusie 

Jonge Helden werkt aan een inclusief aanbod voor kinderen en jongeren die extra begeleiding nodig hebben. We beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om iedere individuele vraag, hoe groot of klein deze ook is, met de nodige aandacht en zorg te behandelen. Daarom vragen we om ons bij elke inschrijving duidelijk aan te geven of uw kind een zorgbehoefte heeft. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met je opnemen, om te bespreken welke specifieke ondersteuning jouw kind nodig heeft. Zo kunnen we alles in het werk stellen om de juiste begeleiding voor jouw kind te zoeken. Ook voor kinderen die al eens mee geweest zijn met Jonge Helden vragen we om dit opnieuw aan te duiden of te controleren. 

De contactpersoon voor de inclusiewerking is Elke. Je kan haar bereiken op het nummer 016/66 43 70 of via Elke@jongehelden.be

Wij doen ons uiterste best om op iedere zorgvraag in te kunnen spelen, maar kunnen niet garanderen dat we hierin tegemoet kunnen komen. Lukt het ons helaas niet om gepaste begeleiding te vinden, dan laten we dit uiteraard zo snel mogelijk weten en bespreken we de verdere opties met jullie. Indien Jonge Helden niet de nodige zorg kan voorzien behoudt het zich het recht om een deelname te weigeren uit voorzorg voor de draagkracht van de vrijwilligers en de veiligheid van de de deelnemer.

 • Verzekering

De deelnemers zijn binnen de verblijfplaats en tijdens de begeleide activiteiten verzekerd tegen lichamelijke letsels. De kosten ten gevolge van het aanbrengen van materiële schade ten nadele van andere deelnemers of van het verblijfscentrum dienen door de deelnemers zelf gedragen te worden.

 • Publicaties en privacy  

Publicaties – Foto’s
Bij de inschrijving dien je zelf aan te geven of er foto's mogen gemaakt worden van jouw kind(eren). Ook bij de start van elk initiatief zal er nog eens een schriftelijke toestemming voor de publicatie van foto's worden gevraagd. Wij zullen deze foto's enkel gebruiken als herinnering voor de deelnemers en hun ouders. Indien er foto's genomen werden, sturen wij na afloop van de zomer een link, enkel naar deze mensen en naar de animatoren die deze week begeleid hebben. Duidde je niet aan dat foto's gemaakt mogen worden, dan zullen wij op alle manieren vermijden dat jouw kind herkenbaar op een foto staat.
Deze foto’s zullen verder niet gebruikt worden voor promotionele doeleinden, tenzij specifiek gevraagd.

Van de meeste kampen en speelweken worden er foto's genomen. Dit gebeurt door de begeleiders, de jongeren zelf of door een Jonge Helden-personeelslid dat op bezoek komt. Het kan gebeuren dat door de drukte helaas geen foto's van een initiatief worden gemaakt. Wij hopen dan dat de verhalen van je kind voldoende tot de verbeelding spreken.

Ervaringen die gedeeld worden via evaluatieformulieren of sociale netwerksites kunnen gebruikt worden voor publicatie op geprinte of online promotiekanalen.

Zie je bepaalde foto’s of ervaringen liever niet gepubliceerd, laat het ons dan weten, zodat we op eenvoudig verzoek de betreffende foto’s of ervaringen kunnen verwijderen.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van alle individuen die werden ingevuld op een account op jongehelden.be worden opgenomen in het ledenbestand van Jonge Helden conform de bepalingen van de wet van december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze zullen alleen gebruikt worden om je op de hoogte te houden van de activiteiten waarvoor je inschreef. Je hebt bovendien het recht jaarlijks je persoonlijke gegevens op te vragen en te laten verbeteren wat eventueel fout is. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens kan je onze privacyverklaring lezen.

Jonge Helden is niet verantwoordelijk voor de Privacy regels op initiatieven waarbij de inschrijvingen via derden verlopen.

 • Geschillen

Geschillen kunnen enkel beslecht worden door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het RPR waar Crefi vzw - Jonge Helden is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.

 

 

2. ALGEMENE VOORWAARDEN VORMING OP AANVRAAG 2024

Naast speelweken, kampen en cursussen organiseert Jonge Helden ook vormingen op aanvraag. Deze vormingen worden geboekt en betaald door een organisatie, voor een hele groep van hun vrijwilligers of medewerkers, op basis van een onderling opgestelde samenwerkingsovereenkomst.

Indien je als organisatie, na de definitieve bevestiging van de vorming, om één of andere reden de vorming dient te annuleren doe je dit via e-mail aan info@jongehelden.be.

Bij annulatie van de vorming gaan we in eerste instantie samen op zoek naar een alternatief. Als de vorming kan verschoven worden naar een andere datum kan dit kosteloos. Zo niet, dan wordt de annulatiekost berekend op basis van de verzenddatum van het e-mailbericht.

 • Annulering tot op 46 kalenderdagen voor de vorming: 20% van de afgesproken prijs
 • Annulering tussen de 45 en de 31 kalenderdagen voor de vorming: 45% van de prijs
 • Annulering tussen de 30 en de 15 kalenderdagen voor de vorming: 70% van de prijs
 • Annulering minder dan 15 dagen voor de vorming: Het volledige bedrag wordt aangerekend.

Bij het plannen van een vorming op aanvraag wordt altijd in onderlinge overeenstemming een minimum- en maximum aantal deelnemers vastgelegd. Indien het afgesproken minimum aantal deelnemers niet bereikt is 14 dagen voor de vorming doorgaat, behoudt Jonge Helden zich het recht om de vorming te annuleren. Het volledige bedrag wordt dan aangerekend.
 

 

3. ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITEN ALS GROEP 2024

Elke organisatie die graag creativiteit wil stimuleren is welkom bij Jonge Helden voor inspiratie, advies en ondersteuning op maat. Hiervoor wordt een verzekeringspakket en een inhoudelijke ondersteuning voorzien. De periode loopt telkens van januari tot en met december.

De aansluiting kost €80.  De details van de polis kunnen aangevraagd worden via info@jongehelden.be. .

Jaarlijks aansluiten gebeurt via het invullen en onderschrijven van het aansluitingsformulier. Deze wordt jaarlijks voorzien voor eerder aangesloten organisaties en kan door nieuwe organisaties opgevraagd worden via info@jongehelden.be. De gegevens van een contactpersoon zijn voor elke groep vereist door te geven. Indien hier problemen bij zijn, gelieve contact op te nemen via info@jongehelden.be of 016 66 43 70.

Enkel standaardactiviteiten* die meer dan een week voor ze effectief plaatsvinden worden doorgegeven, zijn gewaarborgd verzekerd. Bij voorkeur worden zo volledig mogelijke jaarprogramma's reeds bij aansluiting doorgestuurd.

Om een activiteit bij Jonge Helden bekend te maken is het nodig te vermelden wie de activiteit organiseert, waar en wanneer deze doorgaat en een geschat aantal deelnemers. Activiteiten kunnen worden ingegeven bij het inschrijven.

*Enkel standaard activiteiten worden gedekt conform de polisvoorwaarden. De makelaar beslist wat hieronder verstaan wordt. Grote evenementen, samenwerkingen met andere organisaties, risicosporten... worden niet gedekt. Bij twijfel of een activiteit standaard is, wordt er best ruime tijd op voorhand contact opgenomen met Jonge Helden. Wij vragen bij de makelaar na of deze activiteit als standaardactiviteit gedekt wordt. Indien niet bestaat er de mogelijkheid om via een bijpremie ook deze activiteiten via onze makelaar te laten verzekeren.

De aangesloten organisaties (leden en leiding) krijgen een commerciële korting van 10% op kampen, speelweken en cursussen. Deze wordt automatische toegekend indien de deelnemer de kortingscode voor de aangesloten groep invoert bij inschrijving. De korting is niet cumuleerbaar. Zie hierboven ‘kortingen’. Aangesloten organisaties geniet ook een kortingstarief wanneer ze een vorming op aanvraag boeken.

Samenwerken met ons?

Geeft ook jouw organisatie kinderen en jongeren een podium? Of heb je een raakvlak met Jonge Helden op een geheel andere manier? Wij reiken je de hand uit. Laten we onze krachten bundelen!

Contacteer ons

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024