Jonge helden

Onze Inclusiewerking

We willen van Jonge Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en drempels worden omgezet in leerkansen voor alle betrokken partijen. 
Over deze drempels en hoe Jonge Helden daarrond werkt met haar deelnemers, kan je hier meer lezen.

Maar wat betekent dit voor jou, als vrijwilliger bij Jonge Helden? 
Lees het hieronder hoe jij deelnemers kan ondersteunen, hoe wij jou daarbij ondersteunen en wat we doen als vrijwilligers zelf ook dremepels ervaren.

Jouw team

Veel van deze deelnemers kunnen dankzij jullie beetje extra aandacht gewoon mee! Sommige van deze inclusiedeelnemers zouden echter baat hebben bij extra begeleiding. Van zodra wij dit op basis van de gesprekken vooraf inschatten, wordt een plaats voor een Begeleider Extra Zorg (BEZ) opengesteld op het kandidaturenplatform. Zij vullen het team aan met extra zorg, extra kennis en vooral extra tijd. De BEZ is een actief teamlid, die naast het mee begeleiden van de speelweek op zich, er samen met de rest van het team over waakt dat eventuele drempels voor de inclusiedeelnemers (en de volledige groep) zo goed mogelijk worden vermeden/weggewerkt. 

Samen sterk! Ook wanneer jouw team niet aangevuld is met een BEZ is het dus van belang om oog te hebben voor elk individu apart en voor de groep als geheel.

Dat wegwerken van die drempels, daar starten we indien mogelijk al mee tijdens de voorbereidingen. Op basis van de speelfiches kan je als team -waar nodig- rekening houden met deze drempels en ze al zoveel mogelijk wegwerken. Je kan hiervoor terecht bij je BEZ, je hoofdanimator en/of de personeelsploeg. Mogelijkheden hiervoor zijn de dompeldagen, de individuele voorbereidingsmomenten, of tijdens de virtuele voorbereidingen, aangevuld met een specifiek moment met het hele team ten laatste de dag voor de start van het initiatief. Wij voorzien hiervoor een fijne methodiek.

In samenspraak met ouders, BEZ/hoofdanimator en personeel bekijken we, wanneer het initiatief dichterbij komt, de nood aan een extra gesprek. Dit kan een huisbezoek zijn, of een gesprek ter plaatse, de dag voor de start van het initiatief. We bekijken ook onderling wie daarbij best aanwezig is.

Tijdens het initiatief

Tijdens het initiatief is het in de eerste plaats belangrijk dat iedere deelnemer zijn plaats in de groep vindt. Werk hier vanaf het begin aan met het hele team! 

Op elk initiatief stellen we ook inclusiekoffers ter beschikking. Deze bevatten drempelverlagende materialen, zodat deze gebruikt kunnen worden voor of door elke deelnemer die hier baat bij heeft. 

Hoewel de aandacht voor inclusiedeelnemers niet uitsluitend van één teamlid verwacht wordt, kan het wel zijn dat sommige deelnemers zelf baat hebben aan een vaste persoon waarbij ze terecht kunnen voor hun vragen, of die er voor hen is als het even moeilijk gaat. Tijdens het initiatief zal één van jullie ook het aanspreekpunt zijn voor de ouders van inclusiedeelnemers. Lees hier meer over in de bestanden onderaan, op het platform voor vrijwilligers, of in de Hoofdanimatormap op het initiatief. 

Het mag duidelijk zijn, inclusief werken is teamwerk! Bespreek met je team dagelijks (dat kan kort) hoe het ging met de inclusiedeelnemers, maar ook met de rest van de groep, en met ieders rol in het team. Zit je als team even vast, aarzel dan niet, en contacteer de dienstverantwoordelijke/diversiteitsmedewerker van het personeel. Dan denken we samen met jullie even na. Sowieso informeren we ergens in de helft van de week hoe het loopt.

Wat met je eigen drempels? 

Ondervind jij bepaalde drempels bij met wat er van jou verwacht wordt of wat er allemaal bij het voorbereiden en begeleiden van een initiatief komt kijken? Kaart dit aan bij je hoofdanimator of bij de diversiteitsmedewerker van Jonge Helden. Samen bekijken we welke ondersteuning kan geboden worden of waar we de nodige aanpassingen kunnen doen om ook jou de best mogelijke plaats in de groep te geven. 

Samenwerken met ons?

Geeft ook jouw organisatie kinderen en jongeren een podium? Of heb je een raakvlak met Jonge Helden op een geheel andere manier? Wij reiken je de hand uit. Laten we onze krachten bundelen!

Contacteer ons

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024