Jonge helden

Privacy

Jonge Helden vzw verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht via info@jongehelden.be.


Artikel 1 - Verwerkingsdoeleinden

Jonge Helden vzw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).


Artikel 2 - Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken


Artikel 3 - Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Jonge Helden vzw verbonden zijn of met enige andere partner. Jonge Helden vzw garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 


Artikel 4 -Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 


Artikel 5 - Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@jongehelden.be


Artikel 6 - Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 


Artikel 7 - Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Artikel 8 - Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 14/06/2024:

Noodzakelijk (4)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
ClientIdoutlook.office365.comBepaalt het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. Hierdoor kan de website overeenkomstig worden weergegeven.1 jaarHTTP Cookie
CookieConsentjongehelden.beSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie
OIDCoutlook.office365.comDeze controle cookie wordt gebruikt in verband met het Content Delivery Network (CDN) van de website.6 maandenHTTP Cookie
PHPSESSIDjongehelden.beHoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.SessionHTTP Cookie

Marketing (4)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
MC1microsoft.comGebruikt door Microsoft om statistieken bij te houden over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht en hoe vaak een klik op een advertentie leidt tot een aankoop of andere acties op de website van de adverteerder.1 jaarHTTP Cookie
MicrosoftApplicationsTelemetryDeviceIdres.cdn.office.netStelt een specifieke apparaat-ID in - Deze ID wordt door Microsoft gebruikt om het gedrag van de bezoeker op de website en de interactie met de Microsoft-applicatie op het specifieke apparaat bij te houden.SessionHTTP Cookie
MS0microsoft.comGebruikt door Microsoft om statistieken bij te houden over welke pagina's de gebruiker heeft bezocht en hoe vaak een klik op een advertentie leidt tot een aankoop of andere acties op de website van de adverteerder.1 dagHTTP Cookie
MSFPCres.cdn.office.netVeel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.1 jaarHTTP Cookie

Niet geclassificeerd (11)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType
_kampadmin_v3_session [x2]booking.kampadmin.be
kampadmin-v2-2-production.herokuapp.com
Niet geclassificeerdSessionHTTP Cookie
isRTLoutlook.office365.comNiet geclassificeerdSessionHTML Local Storage
olk-bootFailureCountoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-LogicalRingoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-OwaClientIdoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-OwaLocaleoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-OwaSessionCountoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-PublishedCalendarOwaPreloadStringsoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
olk-UsersNormalizedThemeoutlook.office365.comNiet geclassificeerdPersistentHTML Local Storage
privacy_cookie_1jongehelden.beNiet geclassificeerd400 dagenHTTP Cookie

Schatkist aan kennis

Op al onze avonturen hebben we als Jonge Helden een hoop kennis verzameld. Weten hoe creatieve spelen te bedenken, groepsdynamieken te ontrafelen, of hoe omgaan met diversiteit en inclusie,... Dat is goud waard. En die kennis bewaren we in onze niet zo geheime schatkist.

Neem een kijkje!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024