Jonge helden

Over Jonge Helden

In woorden & daden 

Onder de naam Jonge Helden organiseert Crefi vzw een divers activiteitenaanbod. Crefi vzw is erkend door de afdeling jeugd van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap als landelijk georganiseerde jeugdvereniging.

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie die kampen en speelweken inricht voor kinderen en jongeren in de schoolvakanties. Jonge helden kunnen bij ons terecht voor kadervormingscursussen (animator, hoofdanimator en instructeur) die, na een stage en een evaluatiemoment, recht geven op een officieel attest van de overheid. Doorheen het jaar heeft Jonge Helden een aanbod (op maat) aan vormingen.

Jonge Helden is eveneens een koepelorganisatie voor creatief jeugdwerk in Vlaanderen en wil hen ondersteunen via spel, intervisie en vorming.

Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan. Jonge Helden ontplooien samen hun talenten en verkennen wat ze kunnen, durven en willen. En jij, ja jij, bent er één van!

Missie & visie

Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan. Jonge Helden ontplooien samen hun talenten en verkennen wat ze kunnen, durven en willen. 

Jonge Helden is bewust een vrijwilligersorganisatie. Wij geloven in de meerwaarde van werken met vrijwilligers. In de eerste plaats omdat vrijwilligers onze organisatie zuurstof geven en wij blijvend gevoed en gevormd worden door hun inbreng. Daarnaast omdat wij op onze beurt hopen een impact te hebben via hun opgedane ervaringen. Een impact op waar onze vrijwilligers voor staan, waar zij voor gaan. Wij willen onze vrijwilligers vormen, coachen en ondersteunen bij hun engagement zodat wij en zij het beste in elkaar naar boven halen.

Om te slagen in onze missie gaat Jonge Helden uit van 4 waarden:

Diversiteit

Jonge Helden daagt zichzelf uit om op zoek te gaan naar ieders eigenheid, die te waarderen en een plaats te geven in de organisatie. Dat houdt in dat elk kind tot zijn recht kan komen binnen onze organisatie. Jonge Helden geeft kinderen en jongeren de kans op zoek te gaan naar hun eigenheid en stimuleert hen de eigenheid van anderen te waarderen. Diversiteit en aanvaarding gaan hand in hand. Jonge Helden gelooft dat diversiteit mensen prikkelt en stimuleert tot creatief gedrag. Mensen gaan van nature op zoek naar gelijken, naar mensen met dezelfde interesses, met dezelfde manier van denken of doen. Jonge Helden wil dat doorbreken, zonder daarbij aan de keuzevrijheid of het gevoel van veiligheid te raken.

Participatie

Participatie staat voor verantwoordelijk doen, meedoen en laten meedoen. Een participatieve levenshouding maakt dat je samen probeert. Jonge Helden wil kinderen en jongeren de kans geven om samen dingen te doen, vanuit de overtuiging dat het werken aan participatie de betrokkenheid van kinderen verhoogt en hun sociale vaardigheden aanscherpt. Jonge Helden inspireert hen om hun  krachten te bundelen en het verschil te maken voor hun leefomgeving. Het feit dat kinderen en jongeren mee beslissingen nemen, zorgt ervoor dat ze meer voldoening halen uit wat ze doen en steviger in de wereld staan.

Creativiteit

Jonge Helden gelooft in de kracht van creativiteit. Het vermogen om creatief te denken geeft kinderen en jongeren ‘tools’ om in de veelheid van impulsen kritisch en selectief te zijn. Creatief denken betekent dat je de structuren, automatismen, evidenties en clichés kan loslaten. Je bewandelt andere wegen dan diegene die voor jou bewandeld zijn, je zoekt andere manieren van oplossen dan de voorgekauwde, je experimenteert met klanken, bewegingen, materialen… Jonge Helden biedt een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren het plezier en de mogelijkheden van creativiteit kunnen ontdekken.

Expressie

Jonge Helden wil alle kinderen en jongeren de kans geven om zich aan anderen te tonen in een veilige omgeving. Het proces naar de expressie vinden we daarbij belangrijker dan het eindproduct. Om tot expressie te komen, vertrekken we vanuit de verwondering over de wereld en gebruiken we de taal van de kunst (muzisch werken). Vanuit de verschillende muzische domeinen (muziek, drama, beeld, beweging) gaan kinderen en jongeren zelf aan de slag om hun grenzen te verleggen. Jonge Helden heeft aandacht voor de ontwikkeling van elk individu, dat doorheen deze muzische processen en door het contact met anderen kan groeien.

Meer weten over onze waarde diversiteit? 

Ben je benieuwd naar hoe onze waarde diversiteit zich vertaald op onze activiteiten? Dan raden we je aan onze visie op inclusie voor deelnemers door te nemen.
Ben je een (toekomstige) vrijwilliger en vraag je je af hoe inclusief werken in zijn gang gaat als vrijwilliger op Jonge Helden activiteiten? Lees dan hier meer over onze inclusiewerking.

Onze impact

Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan.

Onze waarden

  • Participatie
  • Expressie
  • Creativiteit
  • Diversiteit
+Deelnemende kinderen en jongeren.
Op al onze initaiteven, per jaar.
Speelweken en kampen verspreid over Vlaanderen
Inclusieve vrije tijdsbesteding in schoolvakanties
Cursussen
Creatieve cursussen in schoolvakanties
+Vrijwilligers
Gevangenisanimaties
Verbinding tussen gedetineerden en hun kinderen

Een aantal van onze partners

Schatkist aan kennis

Op al onze avonturen hebben we als Jonge Helden een hoop kennis verzameld. Weten hoe creatieve spelen te bedenken, groepsdynamieken te ontrafelen, of hoe omgaan met diversiteit en inclusie,... Dat is goud waard. En die kennis bewaren we in onze niet zo geheime schatkist.

Neem een kijkje!

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024