Jonge helden

Onze inclusieve werking

Vakantie op maat van iedereen 

Onze missie

Je voelt je pas ergens thuis als je echt jezelf kan zijn. Veel kinderen of jongeren die op kamp, speelweek of cursus vertrekken, moeten hiervoor drempels over, groot of klein. Met Jonge Helden willen wij bewust omgaan met deze drempels en hier in alle richtingen open over communiceren. Wij werken als organisatie hard aan het zo toegankelijk mogelijk maken van ál onze initiatieven, zowel voor deelnemers als voor vrijwilligers. Zo willen we van Jonge Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en drempels worden omgezet in leerkansen voor alle betrokken partijen. 

**Mogelijke Drempels 

Deze lijst is niet limitatief maar geeft een idee van wat wij bedoelen als we over drempels praten. Enerzijds spreken we dan over officiële diagnoses zoals Autisme, Fysieke beperking… Anderzijds zijn er ook minder formele drempels zoals verlatingsangst, vermoeidheid, last met grote groepen… 

AD(H)D - Allergieën - Anderstaligheid en/of culturele verschillen – Angststoornissen (scheidingsangst, fobie) - Auditieve beperking – Autisme - Fysieke beperking (rolstoel, moeilijker te been, chronisch vermoeid) - Gedragsstoornis (agressie, moeilijker functioneren in groep) - Mentale beperking (geestelijke achterstand) - Moeilijke thuissituatie - Obsessief-compulsieve stoornis - Visuele beperking (slechtziend, blind)

Onze manier van werken 

Hoewel drempels universeel zijn, is de ervaring hiervan voor elk kind uniek. Dit maakt dat Jonge Helden zowel structureel als individueel aan de slag gaat met drempels. Al onze vrijwilligers hebben een basiskennis rond drempelverlagend werken. Sommigen kiezen ervoor om zich hierin verder te specialiseren met onze extra opleidingen en worden zo ‘begeleider extra zorg’. Zij vullen het team aan met extra zorg, extra kennis en vooral extra tijd. Op al onze initiatieven is ook het nodige ondersteunende materiaal aanwezig. 

Elke zorgvraag die wij krijgen, nemen we op om verder individueel te bekijken. Iedereen is welkom bij Jonge Helden. Helaas zullen wij als organisatie soms ook op onze limieten botsen en niet de nodige ondersteuning kunnen bieden. Omdat de zorgvraag te complex is, of als reeds meerdere deelnemers aan hetzelfde initiatief eerder aangaven extra zorg nodig te hebben. Dan kan het zijn dat wij in samenspraak met jullie moeten beslissen dat de deelnemer niet mee kan op dat initiatief. Wij zorgen ervoor dat jullie door een vlotte communicatie hier zo snel mogelijk duidelijkheid in krijgen. Ofwel kijken we naar interne doorschuifmogelijkheden, of we bekijken samen met jullie een eventuele doorverwijzing naar een andere (jeugdwerk)organisatie. In dat geval storten wij uiteraard ook onmiddellijk het deelnamegeld terug.

Inschrijvingsprocedure

Alles begint bij een goede communicatie, zowel op voorhand als tijdens het initiatief. Zo kunnen wij van in het begin de juiste opvolging voorzien. Tijdens het inschrijvingsproces vragen wij iedereen om er even bij stil te staan of de deelnemer op een manier baat heeft bij wat extra ondersteuning. Je kan dit al kort toelichten in een opmerkingenveld, achteraf nemen wij zo snel mogelijk even contact met jullie op om dit verder te bespreken. Naargelang de zorgvraag kan dat met een korte mail of met een eerste telefonisch gesprek. Daarna stellen jullie samen met ons een speelfiche op, waarin talenten, interesses en drempels besproken worden. Op basis van deze waardevolle informatie kunnen wij onze teams en onze ondersteuning optimaal inzetten. Ook als je vorig jaar deze informatie al doorgaf, vragen wij om dat dit jaar opnieuw door te geven. Schrijf het in het daarvoor voorziene opmerkingenveld.  

Ruim op voorhand bespreken wij met het team van vrijwilligers dat het initiatief zal begeleiden welke aandachtspunten er werden doorgegeven. Aanvullend hierop kan de dag voor de start van het initiatief ook met het team ter plaatse afgesproken worden. Indien nodig komt er op voorhand iemand op huisbezoek, om alle info verder met jullie te overlopen. 

Tijdens het initiatief kan je met je vragen of bezorgdheden terecht bij de hoofdanimator, instructeur en/of de 'begeleider extra zorg'. Achteraf horen wij ook heel graag van jullie hoe het geweest is en waar we naar een volgende keer toe als organisatie eventueel nog beter kunnen op inspelen. Dit kan je aangeven via het evaluatieformulier of door ons even op te bellen. 

Al deze informatie wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld en enkel besproken met de mensen die een rol spelen in de ondersteuning van de deelnemer.

Contact 

Heb je nog vragen over onze inclusiewerking, dan kan je hiervoor terecht bij Elke (elke@jongehelden.be) of via telefoon (016 664370). Als zij niet aanwezig is, aarzel dan niet om alvast meer uitleg te vragen aan één van onze andere collega's, ook zij kijken graag wat ze alvast voor jullie kunnen betekenen. 

Samenwerken met ons?

Geeft ook jouw organisatie kinderen en jongeren een podium? Of heb je een raakvlak met Jonge Helden op een geheel andere manier? Wij reiken je de hand uit. Laten we onze krachten bundelen!

Contacteer ons

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel nieuwtje meer!
Jonge Helden - Crefi vzw

016 66 43 70
info@jongehelden.be
Vital Decosterstraat 84
3000 Leuven

© Jonge Helden 2024