Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

MISSIE

Jonge Helden is jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Wij ontdekken, spelen, experimenteren, creëren en entertainen. Wij scheppen een kader waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn en gestimuleerd wordt om als creatieve en ondernemende persoon in de samenleving te staan. Jonge Helden ontplooien samen hun talenten en verkennen wat ze kunnen, durven en willen. 

Jonge Helden is bewust een vrijwilligersorganisatie. Wij geloven in de meerwaarde van werken met vrijwilligers. In de eerste plaats omdat vrijwilligers onze organisatie zuurstof geven en wij blijvend gevoed en gevormd worden door hun inbreng. Daarnaast omdat wij op onze beurt hopen een impact te hebben via hun opgedane ervaringen. Een impact op waar onze vrijwilligers voor staan, waar zij voor gaan. Wij willen onze vrijwilligers vormen, coachen en ondersteunen bij hun engagement zodat wij en zij het beste in elkaar naar boven halen.

VISIE

Om te slagen in onze missie gaat Jonge Helden uit van 4 waarden:

Diversiteit
Jonge Helden daagt zichzelf uit om op zoek te gaan naar ieders eigenheid, die te waarderen en een plaats te geven in de organisatie. Dat houdt in dat elk kind tot zijn recht kan komen binnen onze organisatie. Jonge Helden geeft kinderen en jongeren de kans op zoek te gaan naar hun eigenheid en stimuleert hen de eigenheid van anderen te waarderen. Diversiteit en aanvaarding gaan hand in hand. Jonge Helden gelooft dat diversiteit mensen prikkelt en stimuleert tot creatief gedrag. Mensen gaan van nature op zoek naar gelijken, naar mensen met dezelfde interesses, met dezelfde manier van denken of doen. Jonge Helden wil dat doorbreken, zonder daarbij aan de keuzevrijheid of het gevoel van veiligheid te raken.

Participatie
Participatie staat voor verantwoordelijk doen, meedoen en laten meedoen. Een participatieve levenshouding maakt dat je samen probeert. Jonge Helden wil kinderen en jongeren de kans geven om samen dingen te doen, vanuit de overtuiging dat het werken aan participatie de betrokkenheid van kinderen verhoogt en hun sociale vaardigheden aanscherpt. Jonge Helden inspireert hen om hun  krachten te bundelen en het verschil te maken voor hun leefomgeving. Het feit dat kinderen en jongeren mee beslissingen nemen, zorgt ervoor dat ze meer voldoening halen uit wat ze doen en steviger in de wereld staan.

Creativiteit
Jonge Helden gelooft in de kracht van creativiteit. Het vermogen om creatief te denken geeft kinderen en jongeren ‘tools’ om in de veelheid van impulsen kritisch en selectief te zijn. Creatief denken betekent dat je de structuren, automatismen, evidenties en clichés kan loslaten. Je bewandelt andere wegen dan diegene die voor jou bewandeld zijn, je zoekt andere manieren van oplossen dan de voorgekauwde, je experimenteert met klanken, bewegingen, materialen… Jonge Helden biedt een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren het plezier en de mogelijkheden van creativiteit kunnen ontdekken.

Expressie
Jonge Helden wil alle kinderen en jongeren de kans geven om zich aan anderen te tonen in een veilige omgeving. Het proces naar de expressie vinden we daarbij belangrijker dan het eindproduct. Om tot expressie te komen, vertrekken we vanuit de verwondering over de wereld en gebruiken we de taal van de kunst (muzisch werken). Vanuit de verschillende muzische domeinen (muziek, drama, beeld, beweging) gaan kinderen en jongeren zelf aan de slag om hun grenzen te verleggen. Jonge Helden heeft aandacht voor de ontwikkeling van elk individu, dat doorheen deze muzische processen en door het contact met anderen kan groeien.