Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Onze inclusiewerking

 

Je voelt je pas ergens thuis als je echt jezelf kan zijn. Veel kinderen en jongeren die op kamp, speelweek of cursus vertrekken, moeten hiervoor drempels over, groot of klein. Wij werken als organisatie hard aan het zo toegankelijk mogelijk maken van ál onze initiatieven. Zo willen we van Jonge Helden een plek maken waar iedereen zichzelf kan zijn en drempels worden omgezet in leerkansen voor alle betrokken partijen.
Over deze drempels en hoe Jonge Helden daarrond werkt met haar deelnemers kan je hier meer lezen.

Maar wat betekent dit voor jou, als vrijwilliger bij Jonge Helden?
Hoe ondersteun jij deze deelnemers, hoe ondersteunen wij jou daarbij, en wat als je als vrijwilliger zelf ook over een drempel moet?
Lees het hieronder, of duik er dieper in via de bestanden onderaan deze pagina.

Communicatie met de deelnemer

Tijdens het inschrijvingsproces vragen wij iedereen om er even bij stil te staan of de deelnemer op een manier baat heeft bij wat extra ondersteuning. We benadrukken dat dit over kleine of grote zaken kan gaan, en we niemand op basis van deze informatie automatisch zullen uitsluiten van onze initiatieven. Helaas zullen wij als organisatie soms ook op onze limieten botsen, want de draagkracht van jullie, onze vrijwilligers, komt voor ons op de eerste plaats! In dat geval bekijken wij met de inschrijver de mogelijke interne of externe alternatieven.

Iedereen die een zorgvraag of aandachtspunt achterlaat bij inschrijving, wordt zo snel mogelijk gecontacteerd om dit verder te bespreken. Alle verkregen informatie over een inclusiedeelnemer wordt verwerkt in een ‘Speelfiche’. Deze fiches bieden een overzicht van wie de deelnemer is, welke drempels hij of zij ervaart en zoveel mogelijk do’s en dont’s voor jullie als begeleiders. Deze fiches kan je als teamlid reeds tijdens de voorbereidingen van het initiatief raadplegen via het platform.

Jouw team

Op het moment dat het duidelijk is dat er 1 of meerdere inclusiedeelnemers die extra begeleiding nodig hebben, zullen meegaan op een vrijetijdsinitiatief, wordt een plaats voor een Begeleider Extra Zorg (BEZ) opengesteld op het kandidaturenplatform. Zij vullen het team aan met extra zorg, extra kennis en vooral extra tijd.

Van een BEZ verwachten we niet dat deze als enige verantwoordelijk is voor de begeleiding van de inclusiedeelnemers. De BEZ is een actief teamlid, die naast het mee begeleiden van de speelweek op zich, er samen met de rest van het team over waakt dat eventuele drempels voor de inclusiedeelnemers (en de volledige groep) zo goed mogelijk worden vermeden/weggewerkt. Samen sterk! Ook wanneer jouw team niet aangevuld is met een BEZ is het dus van belang om oog te hebben voor elk individu apart en voor de groep als geheel.

Dat wegwerken van die drempels, daar starten we indien mogelijk al mee tijdens de voorbereidingen. Op basis van de Speelfiches kan je als team -waar nodig- rekening houden met deze drempels en ze al zoveel mogelijk wegwerken. Je kan hiervoor terecht bij je BEZ, je hoofdanimator en/of de personeelsploeg. Mogelijkheden hiervoor zijn de dompeldagen, de individuele voorbereidingsmomenten, of tijdens de virtuele voorbereidingen, aangevuld met een specifiek moment met het hele team ten laatste de dag voor de start van het initiatief. Wij voorzien hiervoor een fijne methodiek.

In samenspraak met ouders, BEZ/hoofdanimator en personeel, bekijken we wanneer het initiatief dichterbij komt de nood aan een extra gesprek. Dit kan een huisbezoek zijn, of een gesprek ter plaatse, de dag voor de start van het initiatief. We bekijken ook onderling wie daarbij best aanwezig is.
 

Tijdens het initiatief

Tijdens het initiatief is het in de eerste plaats belangrijk dat iedere deelnemer zijn plaats in de groep vindt. Werk hier vanaf het begin aan met het hele team!
Op elk initiatief stellen we ook inclusiekoffers ter beschikking. Deze bevatten drempelverlagende materialen, zodat deze gebruikt kunnen worden voor of door elke deelnemer die hier baat bij heeft.

Hoewel de aandacht voor inclusiedeelnemers niet uitsluitend van één teamlid verwacht wordt, kan het wel zijn dat sommige deelnemers zelf baat hebben aan een vaste persoon waarbij ze terecht kunnen voor hun vragen, of die er voor hen is als het even moeilijk gaat. Tijdens het initiatief zal 1 van jullie ook het aanspreekpunt zijn voor de ouders van inclusiedeelnemers. Lees hier meer over in de bestanden onderaan, op het platform voor vrijwilligers, of in de Hoofdanimatormap op het initiatief.

Het mag duidelijk zijn, inclusief werken is teamwerk! Bespreek met je team dagelijks (dat kan kort) hoe het ging met de inclusiedeelnemers, maar ook met de rest van de groep, en met ieders rol in het team. Zit je als team even vast, aarzel dan niet, en contacteer de dienstverantwoordelijke/diversiteitsmedewerker van het personeel. Dan denken we samen met jullie even na. Sowieso informeren we ergens in de helft van de week hoe het loopt.

 

Wat met je eigen drempels

Ondervind jij of 1 van je teamleden problemen met wat er van jou verwacht wordt of wat er allemaal bij het voorbereiden en begeleiden van een initiatief komt kijken? Kaart dit aan bij je hoofdanimator, bij de (cursus- of vakantie-)dienstverantwoordelijke of bij de diversiteitsmedewerker van Jonge Helden (zie de wie-is-wiepagina). Samen bekijken we welke ondersteuning kan geboden worden of waar we de nodige aanpassingen kunnen doen om ook alle teamleden de best mogelijke plaats in de groep te geven.
 

 

Bijlage: 
BijlageGrootte
PDF icon De Jonge Helden-visie op inclusie1.55 MB