Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Tools om drempelverlagend te werken - Jonge Helden inclusiekoffers

Tools om drempelverlagend te werken - Jonge Helden inclusiekoffers

Je voelt je pas ergens thuis als je echt jezelf kan zijn. Veel kinderen of jongeren die op kamp, speelweek of cursus vertrekken, moeten hiervoor drempels over, groot of klein. Jonge Helden werkt hard aan het zo toegankelijk mogelijk maken van ál onze initiatieven. 
 

Eén onderdeel van de drempelverlagende ‘tools’ zijn onze inclusiekoffers, die als project in 2020 door een groep vrijwilligers ontwikkeld werden. Deze koffers hebben twee grote doelen: 
 

1) Op al onze initiatieven kunnen inspelen op individuele of groepsnoden van rust, (sociale) veiligheid en structuur. 

2) Onze teams voldoende concrete handvaten bieden om aan de slag te gaan met laagdrempelig en inclusief werken. 
 
Door de verschillende materialen die in de koffer zitten kunnen we deelnemers stimuleren om even tot rust te komen. Denk maar aan: frutselgeriefspelmateriaal, tekengerief, denkpuzzels, een hoofdtelefoon, een timer .. Maar even goed spullen om een gezellig hoekje te creëren zoals kussens, matjes en/of dekens waar je dan samen een boekje of strip kan lezen. In elke koffer kan je ook een zakje reservekledij vinden.  

 

De concrete handvaten die we het team bieden zijn ook te vinden in de koffer. Een aantal van deze -opnieuw met, voor en door vrijwilligers ontwikkelde- tools zijn:  

  • Een spel waar ze samen op een ludieke manier over inclusief jeugdwerk kunnen praten 
  • Een Jonge Helden-controlepaneel dat hen helpt om een kick ass activiteit in elkaar te steken waar elke deelnemer, met of zonder zorgnood, aan kan deelnemen.  
  • De Jonge Helden-visie op inclusie.
  • De gendertool. Deze flowchart doet je even stilstaan bij hoe gendersensitief je spelen en/of rode draad zijn. Meer hierover lees je hier.
     
     

Wat er nog allemaal zoal in een koffer zit, zie je op de afbeelding.  

 


 

Hoe gebruiken we deze koffer tijdens een initiatief?  
 

De spullen in de inclusiekoffer kunnen op elk moment gebruikt worden, wanneer hier een nood voor is. De inclusiekoffer en materialen die erin zitten, mogen gebruikt worden door elke deelnemer 
 

Op een activiteit worden deze koffers vaak gebruikt om een rustige hoek vorm te geven. Per locatie is deze hoek verschillend, maar we raden steeds aan om een niet drukke plaats te kiezen die dan gezellig en rustvriendelijk gemaakt kan worden door materialen uit de koffer.  Hier kunnen deelnemers zich even rustig bezighouden en ontprikkelenDit totdat ze klaar zijn om zich terug bij de groep te voegen en verder deel te nemen aan de activiteiten.  

 

De materialen die in de koffer zitten kunnen ook doorheen de activiteiten gebruikt worden en moeten dus niet in het rustige hoekje blijven. Zo kan een hoofdtelefoon opgezet worden wanneer er een drukkere activiteit bezig is. Of kan een frutselspeelgoedje zoals een Tangle of pop-it mee naar buiten om te frutselen wanneer er een speluitleg gegeven wordt. 

 

 

Wil je meer weten over de inclusiewerking van Jonge Helden? Dan kan je alvast deze pagina eens doornemenWe staan ook altijd open voor vragen, via 016664370 of op info@jongehelden.be.