Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jonge Helden zoekt nieuwe kandidaten voor de Algemene Vergadering!

Jonge Helden zoekt nieuwe kandidaten voor de Algemene Vergadering!

Jonge Helden zoekt nieuwe kandidaten voor de algemene vergadering!

Dit zijn volwaardige verkiezingen waar we extra mensen gaan verkiezen bovenop de leden die nu al deel uit maken van de algemene vergadering.

Door tweejaarlijks een verkiezing te organiseren hopen we de doorstroom en de continuïteit van de algemene vergadering maar ook bestuur te waarborgen. De termijn waar iedereen in verkozen wordt is standaard 4 jaar.

Toetreden tot de algemene vergadering hopen we op deze manier dan ook toegankelijker te maken.

Lees hieronder het profiel van een lid van de algemene vergadering. Ben jij het ideale lid van de Algemene Vergadering, stel je dan kandidaat?

Profiel lid van de algemene vergadering

Inhoudelijke verwachtingen:

 • Affiniteit met Jonge Helden en een hart voor het jeugdwerk
 • Draagt de missie en visie van de organisatie uit.
 • Kan kritisch en opbouwend nadenken over beleidsthema’s. Financieel, beleid, missie & visie
 • Denkt na over de (middel)lange termijn van de organisatie en blijft niet vasthangen aan de operationele kant van de organisatie
 • Kritisch staan ten opzichte van de organisatie en haar beleidsorganen
 • Interesse om de processen (vb begroting) te leren kennen
 • Is meerderjarig

Praktische verwachtingen:

 • Is bereid om 2 a 3 keer op een jaar samen te komen
 • Bereidt zich voor op de vergadering
   

Hoe gaat het nu verder?

Kandidaat stellen:

 • Als je interesse hebt in de algemene vergadering dan kan je je kandidaat stellen door te mailen naar bestuur@jongehelden.be.
 • Je vertelt wie je bent en voegt een motivatie en een foto toe aan deze mail.
 • Dit ten laatste op zondag 15 januari 2023.

Verkiezingen

 • Als de kandidaturen verwerkt zijn, wordt er een stemmingspagina opgezet waar alle kandidaten worden voorgesteld en waar je kan stemmen.
 • Iedereen met affiniteit voor Jonge Helden kan een stem uitbrengen. De instructie zal zijn: “Stem op iedereen die je geschikt acht om deel uit te maken van de Algemene Vergadering.” Minstens 50% van het totale aantal stemmers moet een stem hebben uitgebracht op jou om verkozen te worden.
 • Stemmen kan tot 29 januari 2023.

Eerste algemene vergadering

 • Indien het mogelijk is plannen wij een installatie algemene vergadering in. Tijdens deze algemene vergadering wordt alles uitgelegd van documenten en de exacte werking binnen Jonge Helden (Crefi vzw). 
 • Na deze vergadering is er onze eerste Algemene Vergadering waar we een doodle voor aanmaken zodanig we zoveel mogelijk leden bij elkaar krijgen.

 

Hoe zat dat nu weer met die verschillende bestuursorganen?

Jonge Helden is een vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen dat we niet enkel voor jongeren werken, maar ook door jongeren en hun achterban vormgegeven worden. Dat betekent dat jongeren, maar ook hun ouders, jeugdwerkers, of gewoon vrijwilligers bij bevriende organisaties welkom zijn. Zoals het een echte VZW betaamt, horen daar officiële beleidsstructuren bij, waar vrijwilligers aan het roer staan. Die officiële beleidsstructuren, krijgen officiële benamingen mee en buigen zich over beleidsvraagstukken en officiële procedures die de overheid en de wetgever van ons verwacht.

 

 • Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur tekent de belangrijke strategische lijnen uit voor onze organisatie. Dat doen ze altijd vanuit een langetermijnvisie. De Raad van Bestuur tekent beleid uit, waar de personeelsploeg en de coördinator de dagelijkse werking vormgeven en strategieën bedenken om dat beleid in de praktijk om te zetten.

  De Raad van Bestuur is daarnaast verantwoordelijk voor de financiële en operationele controle. Binnen de Raad van bestuur zijn er vrijwilligers die zich bezighouden met het bedenken en nakijken van verschillende beleidsaspecten. De personeelsploeg en coördinator, bezorgen steeds open en transparant informatie over de dagelijkse werking aan de Raad van Bestuur, zodat die kan nakijken of die nog overeenkomen met de door hen gemaakte beleidskeuzes.
   
 • Algemene Vergadering: De Algemene Vergadering is het hoogste orgaan binnen een organisatie als de onze. Zij bestaat in principe uit de oprichters van de VZW, of tegenwoordig in elk geval uit de verschillende belanghebbende groepen. Wat verstaan we daar bij Jonge Helden onder? We willen in onze Algemene Vergadering al onze belangrijke stakeholders terugzien: vrijwilligers, ouders, jongeren, bevriende jeugdwerkorganisaties,  .. Zij controleren of het beleid dat de Raad van Bestuur en de personeelsploeg en coördinator voeren, strookt met de missie en visie van de organisatie. Zij toetsen alle resultaten die de organisatie boekt aan diezelfde missie en visie, én nemen hun eigen expertise mee in het advies geven en besluiten nemen hier rond. De Algemene Vergadering is klankbord, inspiratie omgeving en waakhond voor Jonge Helden.

  De Algemene vergadering heeft daarnaast nog een heel aantal andere wettelijke bevoegdheden. Zo keurt zij de begroting en de voortgangsrapportage goed nadat de Raad van Bestuur die voorstelt. Zij verkiest leden voor de Raad van Bestuur en geeft deze elk jaar het vertrouwen om verder te besturen.