Iedereen is anders… en toch is iedereen gelijk.

A. Algemeen

- Inclusie
-
 Inclusie op maat

 

B. Veelgestelde vragen

- Hoe verloopt een inclusiekamp of -speelweek? 
- Wat is inclusie op maat?
- Mijn kind heeft ASS maar heeft geen specifieke begeleiding nodig. 
- Kan mijn kind alleen slapen?
- Is er een plaats voor zijn slaapritueel?
- Kan ik mijn kind eens bellen tijdens het kamp?
- Mijn kind heeft nood aan structuur en voorspelbaarheid. Hoe kan hiervoor gezorgd worden?
- Hoe zit het met eten? (Moet alles opgegeten worden/weten ze op voorhand wat ze zullen eten/...)
- Aan wie wordt gezegd dat mijn kind autisme heeft?

 

A. Algemeen

Iedereen is anders … en toch is iedereen gelijk. Vakantie is een recht en daarom wil Jonge Helden aan zoveel mogelijk kinderen de kans bieden om mee te gaan op kamp of deel te nemen aan de speelweken. Sommige kinderen hebben hiervoor wat extra begeleiding nodig. We beschouwen het dan ook als onze verantwoordelijkheid om iedere individuele vraag, hoe groot of klein deze ook is, met de nodige aandacht en zorg te behandelen. Daarom vragen we om ons vóór de inschrijving te contacteren om duidelijk aan te geven welke specifieke ondersteuning jouw kind nodig heeft. Zo kunnen we alles in het werk stellen om jouw kind de juiste begeleiding te geven. Ook voor kinderen die al eens mee geweest zijn met Jonge Helden vragen we om vooraf even een seintje te geven.

De contactpersoon voor de inclusiewerking is Anton Schroyens, de educatieve medewerker die verantwoordelijk is voor de organisatie van de zomerkampen en speelweken. Je kan hem bereiken op het nummer 016/66 43 70 of via anton@jongehelden.be.  

Inclusie

Ons volledig aanbod is inclusief. Dit betekent dat wij bereid zijn om bij iedere individuele vraag na te gaan of wij daaraan tegemoet kunnen komen. We behandelen elke vraag persoonlijk en bekijken de mogelijke opties samen met de ouders. Vaak zal zich dit vertalen in het inzetten van extra begeleiders die inspelen op de concrete nood en behoefte van jouw kind. Deze begeleiders hebben extra vorming genoten en hebben vaak ervaring binnen een bepaalde doelgroep. Bovendien hebben wij als Jonge Helden een jarenlange ervaring in kampen of speelweken voor normaalbegaafde kinderen of jongeren met autisme

Om deze extra begeleiders goed te kunnen inplannen en om ons te kunnen voorbereiden op de concrete zorgvraag, vragen wij uitdrukkelijk om vooraf contact op te nemen met de verantwoordelijke van de inclusiewerking. Hoe meer informatie, hoe beter wij onze begeleiders kunnen informeren en voorbereiden om jouw kind met de beste zorgen te omringen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel doorgegeven aan de betrokken begeleiders. Dit aanbod is echter ook beperkt omdat wij niet op ieder kamp of speelweek extra begeleiders kunnen voorzien. Elk kind heeft recht op een kwalitatieve begeleiding zodat hij of zij optimaal van het kamp of de speelweek kan genieten en daarom vinden wij het belangrijk om begeleiders in te schakelen die de nodige achtergrondkennis en ervaring bezitten om correct om te gaan met jouw kind. Als wij niet tegemoet kunnen komen aan de zorgvraag dan zullen wij hier openlijk over communiceren en samen op zoek gaan naar een geschikt alternatief.

Inclusie op maat

Soms hebben kinderen geen nood aan extra begeleiding. Wat meer aandacht en kleine aanpassingen hier en daar kunnen al voldoende zijn. Dit is inclusie op maat. Hier zijn dus geen extra begeleiders aanwezig. Uiteraard vragen we wel om de nodige informatie op voorhand door te spelen zodat de begeleiders zich kunnen voorbereiden. Gewoon omdat we willen dat jouw kind zorgeloos kan genieten van het kamp of de speelweek.  

 

B. Veelgestelde vragen

 

1. Hoe verloopt een inclusiekamp of -speelweek?

Op al onze kampen en speelweken zijn een aantal plaatsen voorbehouden voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte. Deze specifieke zorgbehoefte is voornamelijk autismespectrumstoornis (ASS) met een normale begaafdheid en ADHD maar kan uiteraard ook iets anders zijn. Als er kinderen met een specifieke zorgbehoefte willen deelnmen dan schakelen wij een Begeleider Bijzondere Doelgroepen (BBD) in. Zij hebben bovenop hun animatorattest ook nog de extra cursus Bijzondere Doelgroepen gevolgd. Zowel voor als tijdens het kamp heeft de BBD extra aandacht voor jouw kind. 

Vooraf

Ruim voor aanvang van het kamp of de speelweek neemt de Begeleider Bijzondere Doelgroepen telefonisch contact op met je. Ze delen de eerste info en maken een afspraak voor een huisbezoek indien dit gewenst of nodig is. Zo kan je zoon of dochter alvast kennis maken met een begeleider. Tijdens het huisbezoek vertelt hij of zij hoe de verblijfsplaats eruit ziet, wie de animatoren zijn, wat er allemaal op het programma staat. Jij kan samen met je zoon/dochter aan de begeleider al wat vertellen over de ondersteuning die nodig is.

Op kamp of tijdens de speelweek

Op een kamp mag je met je zoon/dochter een halfuur eerder komen. Zo kan je nog wat laatste afspraken maken met de Begeleider Bijzondere Doelgroepen en kan je kind alvast de begeleiders, het kamphuis en de kookploeg eens ontmoeten. Tijdens het kamp of de speelweek is de Begeleider Bijzondere Doelgroepen er steeds om het kind goed op de hoogte houden van de structuur en het programma en de nodige (medische) ondersteuning te bieden om je kind de tijd van zijn/haar leven te bezorgen. In het midden  van de week krijg je een telefoontje van de Begeleider Bijzondere Doelgroepen om je op de hoogte te houden van hoe het gaat (indien het om een kamp gaat). En ook op het einde van het kamp of de speelweek, na het slot, maakt de Begeleider Bijzondere Doelgroepen graag nog even tijd voor je.

2. Wat is inclusie op maat?

Soms hebben kinderen geen nood aan extra begeleiding. Wat meer aandacht en kleine aanpassingen hier en daar kunnen al voldoende zijn. Dit is inclusie op maat. Hier zijn dus geen Begeleiders Bijzondere Doelgroepen aanwezig. Uiteraard wordt wel het volledige team ingelicht zodat jouw kind de tijd van haar of zijn leven heeft. Als jouw kind specifieke zorgen nodig heeft, hoe klein deze ook mogen zijn, dan vragen we je om op om ons op de hoogte te brengen. Hoe meer informatie wij hebben, hoe beter wij het kamp kunnen voorbereiden voor jouw zoon of dochter. Je kan de educatieve medewerker bereiken op het nummer 016/66 43 70 of via anton@jongehelden.be. Samen wordt dan bekeken wat er mogelijk is. 

3. Mijn kind heeft ASS maar heeft geen specifieke begeleiding nodig.

We hanteren de volgende richtvragen om te bepalen of jouw kind gewoon kan deelnemen aan het kamp of de speelweek. Je kan deze vragen alvast voor jezelf beantwoorden alvorens je overgaat tot inschrijving.

- Heeft jouw kind al vaker deelgenomen aan activiteiten buitenshuis (o.a. ook met overnachtingen zoals kamp met jeugdbeweging, bos– of zeeklassen met school of gewoon overnachten bij de grootouders)? 
- Indien ja, hoe vaak en hoe zijn deze ervaringen geweest?
- In welke mate heeft jouw kind nood aan structuur?
- Hoe bied je dit thuis aan?
- Hoe verloopt de sociale interactie met andere kinderen of andere volwassenen?

Je belt ons even vóór de inschrijving om ook samen deze vragen te doorlopen. Aan de hand daarvan kijken we welke formule het beste is en of er extra begeleiding nodig is of niet. Indien blijkt dat er geen extra begeleiding nodig is, wordt het team wel op de hoogte gebracht van de specifieke zorgbehoefte van het kind. 

4. Kan mijn kind alleen slapen?

Op kamp gaan is een groepsgebeuren. Daar hoort samen slapen met andere kinderen ook bij. We beseffen dat dit voor sommige kinderen met ASS niet evident is. Daarom kunnen kinderen op een inclusievakantie iets vroeger komen om samen met de begeleiding en de ouders al een bed te kiezen. We kunnen kinderen niet alleen in een kamer laten slapen. Dat lukt in de meeste verblijfscentra niet. Bovendien leert de ervaring ons dat kinderen het vaak ook echt wel fijn vinden om in groep te slapen. Hoewel de eerste nacht vaak spannend is, zijn de reacties veelal heel positief. Zijn de nachten echt moeilijk? Dan zoekt de begeleiding samen met je zoon of dochter naar een oplossing. 

5. Is er een plaats voor zijn slaapritueel?

Op kamp gaan is een groepsgebeuren. Daar hoort samen slapen met andere kinderen ook bij. We beseffen dat dit voor sommige kinderen met ASS niet evident is.
Tijdens het huisbezoek kan dit besproken worden. Er wordt dan bekeken wat er mogelijk is tijdens het kamp. 

6. Kan ik mijn kind eens bellen tijdens het kamp?

Op kamp geldt voor iedereen de regel dat de GSM thuis blijft. Op kamp leef je samen in een groep en een telefoontje van de mama of papa kan dit proces verstoren. Bovendien werkt het vaak net heimwee in de hand. Tonnen brieven en kaartjes zijn natuurlijk wel welkom. Tijdens de week kan je wel contact opnemen met de begeleiding. Zij zullen je zelf sowieso halverwege de week opbellen. Zo kan je horen hoe leuk het is op kamp! 

7. Mijn kind heeft nood aan structuur en voorspelbaarheid. Hoe kan hiervoor gezorgd worden?

Ter voorbereiding van het kamp of de speelweek komt er een Begeleider Bijzondere Doelgroepen op huisbezoek. Op die manier kan er overlopen worden welke ondersteuning er nodig is. Tijdens dit bezoek krijgt jouw zoon of dochter ook een beknopt schema met het dagverloop van de hele week. Dit overzicht mag mee op kamp en kan elke dag, of zelfs meerdere malen, met de Begeleider Bijzondere Doelgroepen besproken worden. 

8. Hoe zit het met eten? (Moet alles opgegeten worden/weten ze op voorhand wat ze zullen eten/...)

Eten is voor veel kinderen op kamp niet zo evident. De algemene regel is dat iedereen van alles proeft maar dat is voor sommigen heel veel gevraagd. Daarom bespreken de Begeleiders Bijzondere Doelgroepen dit zeker tijdens het huisbezoek. Zo weten ze ook wat thuis de gewoontes zijn en kunnen ze bepaalde dingen eventueel doorgeven aan de kookploeg. Jonge Helden werkt met ervaren en flexibele kookploegen die graag aan je kind vertellen wat er op het menu staat. Zo komt hij /zij niet voor verrassingen te staan. Kinderen worden nooit gedwongen om bepaalde dingen te eten. 

9. Aan wie wordt gezegd dat mijn kind autisme heeft?

Voor kinderen met ASS wordt dit samen met de Begeleider Bijzondere Doelgroepen afgesproken tijdens het huisbezoek. Sommigen kinderen en ouders delen dit graag, anderen niet.